Programvaror

Vi har flera olika programtyper avsedda för speciella ändamål som t.ex. HFR100 för dragprovning, CMR100 för cirkulärmätning och DGM100 (plattform) för generella mätapplikationer. Alla programtyper har samma användargränssnitt och är utförda för användning i produktionsmiljö. Gemensamt för alla programtyper är också ett mycket enkelt handhavande. I de flesta fall endast en knapp för Start och Registrera. Varje program är unikt licensierat och kan anpassas enligt kundkrav. Till exempel för protokollutskrifter, in- och utmatningsanordningar (PLC) och för anslutning till överordnat affärs system (SQL-server).  Nedan visas några exempel på olika anpassade programtyper. För mer information, se även mätutrustning eller kontakta oss gärna.

Dragprovningsprogram HFR100. Ansluts till lastcell och längdgivare på    maskinen, varefter följande kan mätas: • Brottgräns Rm, Sträckgräns Rp0.2 • Förlängningsfaktor A5 (automatiskt). • Kontraktionsfaktor (via DIGIMATIC). • Dimensioner (area) mot toleranser. • Övre och undre sträckgräns (Rhu/Rhl). • Hårdhet via Mitutoyo hårdhetsprovare.

Axel mätprogram DGM100M. Kundanpassat program för laserbaserad mätning av dornar för Granlund Eskilstuna. • Mitutoyo mätlaser LSM (60 eller 120 mm). • Fanuc styrsystem PowerMate iH. • Granlund mätbord (1 m eller 1,5 m) längd. • Diameterkontroll dornkurva. • Valspunktskompensering. • Kast- och ovalitetsform.

Rakhets mätprogram DGM100. Kundanpassat program för  mätning av rakhet på band. Ansluts till 3 st. Mitutoyo mätlasrar och pulsgivare för längdinläsning. • Kort- och långkrokighet (1, 2 eller 3 m). • Mätupplösning 0,5 um (mätlaser). • Längdupplösning 0,1 m. • Längdmätning band 1 – 10 000 m. • Rakhetskurva (per sträcka eller totalt).

Trådfels mätprogram DGM100Tva. Kundanpassat program för  mätning av trådfel. Ansluts till Mitutoyo mätlaser och Granlund mätvagga för diameterinläsning. • Detektering fel dragskiva (från 10 um). • Autokorrelationsmetod (normerad). • Diametermätning (trådkurva). • Granlund mätvagga (diameter 10 mm). • Sätts in/ut under drift (C-form).

Cirkulär mätprogram CMM100. Program för mätning av cirkulära spår i valsar. Ansluts till indikator och X- Y- bord med Renishow probe  för inmatning. • Beräkning av radie- och centerposition. • Djup och offset för valsar. • Kompensering valsläge (lutning). • Anpassning för automatisk mätning. • Engelsk/Svensk språk (valbart).