Beskrivningar

Av praktiska skäl (kundanpassade system), har vi inte allmänna beskrivningar och tekniska data för alla våra levererade programtyper. För varje levererat system ingår alltid en komplett dokumentationssats utifrån kundkrav och tekniska specifikationer (programbeskrivning inklusive installation-, användare- och service instruktioner).

Följande tekniska beskrivningar kan visas, men också anpassas efter kundkrav.