Välkommen till WinWare Electronics

Vi är ett mindre företag i Eskilstuna som utvecklar och kundanpassar programvara och mätutrustningar för kvalitetskontroll. Vi kan erbjuda både enkla eller mycket stora system på offertbasis, inkluderande mätfixturer, mätutrustningar eller enbart mjukvara.

Vi har samarbete med Mitutoyo Scandinavia AB avseende mätutrustningar (mätgivare, mätlasrar, interface etc.). Industriteknik AB för mekanisk konstruktion, tillverkning och montage av mätsystem och DANOX AB för IT-lösningar. Som exempel kan vi erbjuda:

  • Dragprovningsprogram för hållfasthetsmätning. Förutom programvara ingår också interface (PC-dator),  el-anslutning, installation och utbildning på plats. Programvaran kan kundanpassas mot både nyare och äldre maskiner. En äldre manuell maskin kan uppgraderas genom att kompletteras med lämplig kraft- och längdgivare som ansluts till programmet. I samband med installation och driftstagning, ingår även normalt kalibrering av maskinen i samarbete med DuroTensile AB i Eskilstuna.

  • Hårdhetsprovning inklusive dimensionskontroll. System för automatisk mätning av hårdhet och dimensioner för band (mätfixtur, styrning och programvara). Framtagen i samarbete med Industriteknik AB i Eskilstuna. Systemet består av en av anpassad mätfixtur för inbyggnad på Mitutoyo Rockwell hårdhetsprovare med programstyrd mätning av hårdhet inklusive bredd och tjocklek.
  • Generella mätapplikationer. Förutom programvara kan också ingå mätfixturer, kringutrustning, PLC-styrning och mätelektronik (se några av våra mätsystem). Kundanpassade system baseras normalt på vår generella programvara DGM100 och kravspecifikationer och/eller tekniska föreskrifter. I det fall specifikation saknas eller inte kan tillhandahållas, kan vi även utföra en förstudie om så är önskvärt.
  • Laserbaserad axelmätning inklusive mätbord. Framtagen av Granlund i Eskilstuna för kontroll av diametrar, kast, form och längder på axlar. Baserad på Mitutoyo mätlaser LSM (60 eller 120 mm för 1 eller 1,5 m axellängder) inklusive Fanuc CNC styrning. Även andra typer av styrsystem, utförande och programvara  kan erbjudas.
  • Diametermätning trådar med felanalys. Förutom programvara för enbart mätning av diameter (DGM100T) kan också AKF felanalys ingå för detektering av trådfel från dragskiva (DGM100Tva). För det senare ingår även särskild laservagga baserad på Mitutoyo mätlaser LSM (10 mm) inklusive styrning. Även andra typer av utförande (fixturer), mätsystem och programanpassning kan erbjudas.
  • Rakhetsmätning. Mätsystem för kontroll av rakhet på band/plåtämnen (kort- eller långkrokighet). Beroende på typ av applikation kan mekaniska givare eller mätlaser för hög noggrannhet (1 um) inklusive mätbord ingå. Till exempel 3 st. Mitutoyo mätlasrar LSM (10 mm) inbyggt på 1 m mätbord. Även andra typer av liknande mätsystem  kan naturligtvis erbjudas för t. ex. planhet, lägesriktighet, formkurva m.m. !